KAYFOR

İlk olarak 2003 yılında gerçekleştirilen KAYFOR (Kamu Yönetimi Forumu), kamu yönetimi alanında düzenlenen ilk bilimsel organizasyon olma özelliği göstermektedir. Bilimsel, akademik bir düşünce platformu olmayı amaçlayan KAYFOR, belirlenen ana ve alt temalar etrafında kamu yönetimi akademisyenlerini bir araya getirmeyi, bağımsız bir düşünce platformu olmayı amaçlamaktadır. Platformun en önemli amacı, ülkenin dört bir tarafında farklı coğrafyalarda kamu yönetimi alanında çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin birbirleriyle, uygulayıcı ve bürokratlarla bir araya gelmeleri ve etkileşime geçmelerini sağlamaktır. Diğer yandan öğrenciler ve genç akademisyenler, akademisyen adayları açısından da isimlerini eserlerinden bildikleri çoğu akademisyeni yakından tanıma fırsatını vermektedir.

Her yıl düzenlenen KAYFOR, belirlenen ana temalar çerçevesinde kamu yönetimi alanıyla ilgili farklı konuların ele alınarak tartışıldığı bir alan olma özelliği göstermektedir. KAYFOR, Kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenler ile uygulamacıların ortak platformu olarak, bilimsel bir zemin oluşturmak amacıyla 2003 yılında Mersin Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN’in çağrısı üzerine doğmuş ve 5-6 Ekim 2003 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Tüm üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölüm başkanları veya temsilcilerinin davet edildiği, çalıştay şeklinde düzenlenen bu ilk etkinliğin her yıl ayrı bir üniversitede “Kamu Yönetimi Forumu” (KAYFOR) adı altında düzenlenmesine karar verilmiştir. Her yıl güz döneminde, bir üniversitenin ev sahipliğinde, iki ya da üç gün süreyle toplanan Forum’da bildiriler sunulup tartışılmaktadır. KAYFOR günümüzde yerleşik ve geleneksel hale gelmiş bir çalışma tarzı niteliği kazanmış durumdadır. Son olarak 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Konya’da Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğiyle düzenlenen KAYFOR’un 14.’sü 2016 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.